محصولات عرضه شده در فروشگاه

جعبه قیوز آرکو
ملزومات برقی

درباره شرکت آفتاب لوله

ما در زمینه فروش و تولید لوله و ملزومات برقی پلاستیکی فعال هستیم و نماینده رسمی چندین شرکت از جمله آرکو و سمنان لوله  در استان مرکزی هستیم .

شماره تماس: مرادی 09181609704

تولید لوله برق ساختمان شهر آفتاب